torsdag 22 augusti 2013

Inför Östergötlands bokmässa 2013: Atremi Förlag...Atremi AB, med Per-Anders Lundh i spetsen, är bokförlaget som hjälper dig att förverkliga din bokidé. Från manus till färdig bok kan de ge dig eller din förening hjälp i varje steg, med textbearbetning, bilder, layout, montering och även med utgivning och distribution.

Så här började det
Per-Anders skrev och gav själv under 1990-talet ut några böcker på sin fritid. Efter förfrågningar om att hjälpa andra med manus och utgivning växte så småningom företaget Atremi fram, inledningsvis som ett deltidsföretag. Från och med 2005 blev Atremi en heltidssysselsättning, i augusti samma år tillkom sambon Anne i företaget. Vid behov anlitar vi även hjälp från andra företag och frilansare.


1. Vad har Ni för anknytning till Östergötland?

Vi bor och arbetar här. Anne har i princip alltid bott och arbetat här. Per-Anders kommer ursprungligen från Tranås, men har hela sitt liv haft sommar- och fritidshus i Östergötland tills han flyttade hit för ca 10 år sedan.

2. I år är andra året för bokmässan. Är det första gången Ni är med på Östergötlands bokmässa?

Nej, vi var med även förra året.

3. Hur skulle Ni kort beskriva din/ditt verksamhet/företag?

Atremi tar vid där du som författare slutar. Vanligtvis innebär det att vi får din text digitalt (via cd, usb-minne eller e-post). Eventuella bilder skickas antingen digitalt inlästa eller som pappersbilder. Vi monterar ditt material i ett speciellt dataprogram, anpassat för tryckeriet. Vi ger ett förslag på bokens layout. När detta är färdigt får du ett första utkast, korrektur, där du kan se hur det hela tar sig ut i tryck. Du läser igenom, rättar och har åsikter om layout etc. Sedan skickar du tillbaka ändringarna till oss på Atremi. På detta sätt bollas så korrekturet mellan oss tills du är nöjd. Atremi samarbetar sedan med olika tryckerier beroende på vilken typ av bok som ska tryckas.

Man kan använda sig av flera olika sorters tekniker. Vissa tekniker lämpar sig bäst om man vill ha en liten enkel bok i liten upplaga (upp till 3-400 exemplar) medan andra krav på upplaga och kvalité kräver andra tekniker. Atremi ser till att det blir en bok och tillsammans kommer vi överens om hur många exemplar du vill köpa innan vi börjar arbeta med boken. Om du önskar kan vi sedan lagerhålla och distribuera böckerna åt dig. Marknadsföring utöver vår egen hemsida, anmälan av boken till Bibliotekstjänst och bokbranschens bokdatabas Bokrondellen har Atremi hittills inte åtagit sig.

4. Vad kommer besökarna att hitta i Er monter på bokmässan?

Dels kommer de att hitta en massa böcker, vi har givit ut ca 450 titlar. Många av dem har vi med oss. Men framför allt kommer de att kunna komma till oss för att diskutera villkoren för en utgivning av sitt manus tillsammans med oss.

5. Vad ser Ni fram emot/vilka förväntningar har Ni på årets bokmässa?

Lika trevligt som förra året! Lagom mycket folk så besökarna slipper trängas och vi får tid att prata med alla som vill prata med oss om sina bokprojekt.


Fem snabba:

Favoritläsplats: Nästan var som helst bara det är tyst runt omkring mig

Favoritförfattare: Stig Claesson (Slas)

Favoritgenre:  Svenska berättare och svensk och europeisk 1900-talshistoria

Läser just nu: Alice Munro


Ett boktips: Henrik Arnstad: Älskade fascismKika in på atremi.se om du vill veta mera. Atremi finns också Facebook.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...