måndag 17 september 2012

Bloggbokprat om Illdåd av Thomas Erikson...Vi har nu hos enbokcirkelföralla bloggbokpratat om Illdåd av Thomas Erikson. Jag har funderat på frågorna som vi fått och här kommer mina tankar.

1. Hur ser du på Sara? Varför tror du att detta hände henne?
Sara är en helt vanlig tjej, som vem som helst. Men en tjej som inte har haft det så lätt och som hamnat vid fel plats, vid fel tillfälle i livet och som lätt tar till alkohol för att döva sin ensamhet. Jag tror inte att det beror på henne som person att hon råkar illa ut.

2. Våldtäkt är ett svårt ämne att skriva om och att läsa. Hur tycker du författaren har lyckats med att skriva om det?
Thomas Erikson har lyckats bra med att fånga mitt intresse. Det känns som en grundlig research ligger bakom handlingen. Det är smärtsamt att följa hur Sara skuldbeläggs och ifrågasätts, vilket inte skulle få förekomma. Bilden av Saras lidande är mycker tydlig och jag känner att jag är på plats.

3. Vad tycker du om att man gör underhållningslitteratur av ett så viktigt ämne?
Jag ser inte det som något problem utan tvärt om, det kan vara ett bra sätt att informera och visa på hur det fungerar i verkligheten. Att låta fiktion presentera ämnet funkar bra tycker jag.

4. Tror ni att även en fiktiv berättelse kan väcka debatt och göra skillnad?
Asbolut det tror jag. Det är ett alldeles utmärkt sätt att få igång diskussion på och det kan även vara mer lättillgänglig när det inte är ren fakta.

5. Alex King tar sig an fallet. Varför gör han det tror du? Och skulle han ha gjort det?
Han har inte kommit över det som hänt hans syster för många år sedan och när Nina Mander ber honom om hjälp så kan han inte säga ifrån. Men visst han tvekar och många sår kommer rivas upp. Jag tycker trots allt att han gjorde rätt.

6. Hur skulle du valt att göra i Alex Kings ställe? Hade han kunnat hjälpa henne mer, eller på ett annat sätt?
Hade jag haft hans kvalifikationer och proffession så hade jag hjälpt och stöttat Sara.

7. Saras bror Tom reagerar på det Sara råkar ut för med att kräva hämnd? Gör han rätt? Kan hämnd fylla en funktion?
Nej, hämnd kan aldrig leda till något gott. Ingenting blir ogjort för att du hämnas. Jag förstår hans frustration men ingen mår bättre av hämnd.

8. Hur ser du på domarens roll? Agerade han korrekt? Vem bär det yttersta ansvaret för de kränkningar som Sara utsattes för i rätssalen?
Domaren har det yttersta ansvaret, men man kan aldrig frånta varje person dess personliga ansvar. Stundtals var jag så arg på både försvarsadvokater och och åklagare.

9. I slutet av häftet har vi lagt in information om färgsystemet som Alex använder sig av. Diskutera färgerna. Är det ett användbart system? Varför/Varför inte? Vilken/Vilka färger har du?
Färgsystemet fungera bevisligen men jag har svårt att bara sätta en enda färg på mig själv. Men om jag skulle försöka så finns det nog mest grönt i min personlighet och det är den färg som jag tror jag skulle betraktas som utifrån.

10. Vilket betyg ger ni boken och varför?
Boken får en fyra av fem av mig. Jag hade gärna läst mera om Alex och Nina och deras relation. En fördel är att jag har läst den föregående Alex King-thrillern Bländverk. Det jag saknar är den spänning som jag upplevde fanns i Bländverk. Men det här är en mycket viktigt bok som tar upp ett tungt ämne. Thomas Erikson sätt att skriva, korta kapitel och med ett driv i berättande gör att det trots allt inte blir svårläst.Damm förlag 2012 / recensionsexemplar och bloggbokprat för enbokcirkelföralla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...